10 ธันวาคม 2023 20:41 น.
EA SPORTS FC 24 เปิดตัวปก Ultimate รวม 32 สตาร์โลกฟุตบอล